Материали 1-10 от 6

 Интермодалните транспортни терминали в България като компоненти на европейската транспортна система 58 стр.

Интермодалните транспортни терминали в България, като компоненти на европейската транспортна система

ИНТЕРМОДАЛЕН И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ. ТЕРМИНАЛИ, ЛОГИСТИКА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Необходимостта от комбинирани превози между железопътния и другите видове транспорт е доказана отдавна както от екологично, така и от технико-икономическо гледище. Многобройни
tsoneva86
0
Конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния 2 стр.

Конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния

Речната граница между РБ и Румъния се определя съгласно конвенция за определяне на речната граница 1908 г. Речната граница между Румъния и България следва, по начало средата на реката, при най-ниските води...
ivan40
0