Материали 1-10 от 75

Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите 11 стр.

Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите

Музиката е изкуство, което чрез своите специфични изразни средства "предава" мисли и настроения и още "рисува" конкретни картини, събития и образи...
daniche90
0
Биографичен поглед над естетическите промени в композиционните похвати на Игор Стравински 18 стр.

Биографичен поглед над естетическите промени в композиционните похвати на Игор Стравински

Стравински е ярък композитор на 20-ти век със стил, който коренно и рязко се променя през различните периоди от цялостното му творческо разгръщане...
gecata_maina
0
Приносът на Андре Сеговия за музикалната култура на XX век 102 стр.

Приносът на Андре Сеговия за музикалната култура на XX век

Андре Сеговия е наричан бащата на съвременната класическа китара заради фундаменталната роля, която изиграва за развитието и през 20 век. По неговите собствени думи той е имал за цел да изведе китарата от таверните, където главно се е свирило фолклорни...
silviQ
0
Запознаване на децата от предучилищна възраст с музикалната култура и обичаи на различните етноси в нашата страна 23 стр.

Запознаване на децата от предучилищна възраст с музикалната култура и обичаи на различните етноси в нашата страна

Курсова работа по теория и методика на музикалното възпитание в ДГ. Музикалното изкуство в празниците и развлеченията...
aronn
0
Романтизъм 8 стр.

Романтизъм

Курсова работа по Музикално творчество за деца. Включва най-важното от епохата на Романтизма и нейните представители. Има и оценка върху това как музиката от епохата на Романтизма влияе върху децата....
daniche90
0