Материали 1-10 от 73

Въведение в наказателното право Понятие за общата част на НК 10 стр.

Въведение в наказателното право. Понятие за общата част на НК

Наказателното право е онзи отрасъл на правната система, който установява кои деяния са престъпления и какви са наказанията за тях. Негов единствен източник е приетият през 1968 година Наказателен кодекс...
the_magicer
0
Наказателен процес лекции Доказателствено право Раздел Втори от Конспекта за изпит по НПП 38 стр.

Наказателен процес – лекции. Доказателствено право. Раздел Втори от Конспекта за изпит по НПП

Същност на доказването по наказателни дела. Доказването е сърцевината на наказателния процес. Доказването представлява дейност на определени държавни органи, в която участват и граждани, посредством която дейност се възстановява картината на миналото...
daniche90
0
Разработеми теми за държавен по Наказателно процесуално право 90 стр.

Разработеми теми за държавен по Наказателно процесуално право

Наказателно процесуалното право може да се разглежда в няколко аспекта. на първо място, като обективно право – система от правни норми, които регулират определена група обществени отношения свързани с разглеждане и решаване на наказателни дела...
ndoe
0