Материали 11-20 от 73

Разработеми теми за държавен по Наказателно процесуално право 90 стр.

Разработеми теми за държавен по Наказателно процесуално право

Наказателно процесуалното право може да се разглежда в няколко аспекта. на първо място, като обективно право – система от правни норми, които регулират определена група обществени отношения свързани с разглеждане и решаване на наказателни дела...
ndoe
0
Наказателно право 82 стр.

Наказателно право

Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателно-правната наука. Действие на наказателния закон по време и място. Наказателно отговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост....
admin
1