Материали 21-30 от 73

Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица 74 стр.

Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица

Друга особеност е предвидена в чл. 64 от нк. в тези случай непълнолетния се осъжда на общо основание. Срещу него има влязла в сила осъдителна присъда, той се счита осъждан и се прилагат всички неблагоприятни последици...
messi
0
Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела Функции в НП Наказателнопроцесуална форма 54 стр.

Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в НП. Наказателнопроцесуална форма.

Чрез извършване на НП се осъществява възникналата наказателно-правна отговорност, материалното наказателно-правно отношение за извършено престъпление....
dannyboy
1