Материали 1-10 от 4

Процесен подход - основни положения 4 стр.

Процесен подход - основни положения

Прилагането на последователни стъпки е само един метод но той не може да бъде приписван, а трябва да се създадат условия и процедури за действие в конкретните условия и производство. Някои стъпки могат да се поддържат едновременно...
mOn
0