Материали 41-50 от 255

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 105 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Целите в настоящата разработка са да дадат основна представа за основните проблеми пред търговските банки по отношение привлечения капитал и в частност в практическата част по отношение на...
gecata_maina
0
Анализ състоянието и динамиката на банковото кредитиране на малките и средните предприятия у нас през последните 10 години 96 стр.

Анализ състоянието и динамиката на банковото кредитиране на малките и средните предприятия у нас през последните 10 години

Обект на анализ е практическото развитие на кредитната дейност на три банки по отношение предоставянето на потребителски кредити. Разгледано е и обстойно възможността наред с навлизането на инвестиционен капитал...
ivan40
0
Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки 89 стр.

Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки

В настоящата разработка са изложени най-съществените принципи и насоки за осъществяване анализ на дейността на съвременната банка. Главно внимание е отделено на финансовия анализ...
dannyboy
0
Депозитна мултипликация 5 стр.

Депозитна мултипликация

Измененията в паричната маса се отразяват върху много икономически параметри (лихвени проценти, темпа на изменение на ценовото равнище, валутните курсове), върху институциите на финансовите пазари (борсите) и върху домакинствата и фирмите...
daniche90
0
Сравнение между банков заем и лизинг 9 стр.

Сравнение между банков заем и лизинг

Критерии за сравнение, предимства и недостатъци на двата източника на финансиране, основни характеристики на банковия заем и на лизинга, изчисляване на ефективната цена на кредита и лизинга за получателя на средства...
silviQ
0
Финансово посредничество и банкови системи 36 стр.

Финансово посредничество и банкови системи

Изучаването на финансовото посредничество чрез използването на комплексен (системен) подход, а не чрез самостоятелно анализиране на сегментите му, е оправдано от няколко гледни точки...
ivan40
0