Материали 1-10 от 1

Банкова политика на банка ДСК 49 стр.

Банкова политика на банка ДСК

Банковата система заема особено място в „живота” и структурата на икономиката на всяка страна. Банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания...
admin
1