Материали 1-10 от 4

Предложение за отпускане на кредит от ТБ България инвест АД на фирма AVON АД ДЕЙНОСТТА НА AVON МЯСТО И РОЛЯ НА ПАЗАРА 10 стр.

Предложение за отпускане на кредит от ТБ „България инвест” АД на фирма „AVON” АД. ДЕЙНОСТТА НА AVON ,МЯСТО И РОЛЯ НА ПАЗАРА

Кредитът е за допълване на оборотни средства предназначени за захранване на магазинната мрежа със стоки и консумативи,предмет на търговската дейност на клиента.
alinadonea
0
Изследване на генезиса и развитието на търговска банка 30 стр.

Изследване на генезиса и развитието на търговска банка

Същността на банката е необходимо да се разглежда на макроравнище по отношение на икономиката като цяло, включително и многообразните практически дейности на различните видове банки....
messi
1