Материали 1-10 от 1

Методи на възпитание 22 стр.

Методи на възпитание

Методите на възпитанието творят процесуалната страна на технологията на възпитанието, придават му динамика и заедно със съдържанието са неговото ядро. Поради това същността им фокусира усилията на поколения педагози.
silviQ
1