Материали 1-10 от 4

Начална училищна възраст 18 стр.

Начална училищна възраст

Начална училищна възраст. Криза на седмата година. Усвояване на знания, умения и навици в училище. Трудности в учебната дейност. Самосъзнание и самооценка на малките ученици. Развитие на практическото и познавателно Аз. Особености на взаимоотношенията в
vanq8504
2
Стресът и депресията 9 стр.

Стресът и депресията

Адаптацията е специфична активност на живия организъм във взаимодействието му с обкръжаващата среда. Тя е фундаментално свойство на живата материя да поддържа постоянството на вътрешната среда, както и да я променя с оглед приспособяването й към...
loli
1
Психологията на учебния процес е ядрото на педагогическата психология 6 стр.

Психологията на учебния процес е ядрото на педагогическата психология

Психологията на учебния процес е ядрото на педагогическата психология.Тя не е конкретна методика на обучение даден учебен предмет и предназначението и не е да дава рецепти на учителите как да постъпват...
admin
0