Материали 1-10 от 226

Политика и власт 6 стр.

Политика и власт

Политика Политика има всеобщ характер. Това означава, че засяга всички сфери на обществения живот. Политика има в държавата, в партиите, във всички обществени организации, в семейството. Връзката м/у политика и власт е свързана с обстоятелството, че вл
misha88
0
Арабските революции Тунис и Египет 28 стр.

Арабските революции – Тунис и Египет

Актуалните събития на кръвопролития поради политически недоразумения, кара хората да се замислят защо и как са се стигнали до такива протести. Целта на курсовата ми работа е да разясня събитията случващи се в Египет и Тунис. Избухването на революции...
ivan40
0
Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната граници на задължителното и възможното 17 стр.

Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното

Разузнаването е една от най-елитните дейности, широко застъпена в съвременния свят. Тя допринася за запазване сигурността на една страна, както и за защитата на националните ѝ интереси...
rusev02
0
Историческо развитие на политическите учения 13 стр.

Историческо развитие на политическите учения

В съвременното общество терминът "политика" се свързва със система от практически действия и теоретични възгледи, които са създадени и установени както от обществото в неговата цялост, така и от специализирани институции...
dannyboy
0
Съвременни аспекти на терористичните действия 13 стр.

Съвременни аспекти на терористичните действия

В края на ХХ век в световното развитие станаха безпрецедентни събития, които изправиха човечеството пред нови исторически реалности. В политически план най-съществените промени са завършването на "Студената война"...
cblock
0