Материали 1-10 от 1

Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната граници на задължителното и възможното 17 стр.

Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното

Разузнаването е една от най-елитните дейности, широко застъпена в съвременния свят. Тя допринася за запазване сигурността на една страна, както и за защитата на националните ѝ интереси...
rusev02
0