Материали 1-10 от 17

Електронно правителство 16 стр.

Електронно правителство

Електронното правителство в България е елемент от прехода от индустриално към информационно общество и е средство за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и за цялостно подобряване на бизнес климата. To е процес на промяна,...
emoto_92
1
Методика на регистрация чрез анкети и интервюта 37 стр.

Методика на регистрация чрез анкети и интервюта

При набирането на индивидуална първична информация, попълване на въпроскик, регистрация на данни главан проблем е този за достоверността. За осигуряване на достоверността е предназначена методика на регистрацията...
silviQ
0
Политическа система на Англия 2 стр.

Политическа система на Англия

Политическото развитие на Англия притежава редица уникални характеристики, според самооценката на английски анализатори водеща сред тях е наличието на един национален разум, който последователно се култивира под формата на национално мислене....
ndoe
1