Материали 41-50 от 315

Военна структура на Нато 23 стр.

Военна структура на Нато

Отговарят пред военния комитет за общото ръководство и осъществяване на всички военни дейности на нато в своята сфера на правомощия. Те също предоставят съвети на военния комитет. Всеки един от тях е представен в главната квартира на нато...
ivan40
3
Стратегическо управление на човешките ресурси в държавната администрация на Република България 17 стр.

Стратегическо управление на човешките ресурси в държавната администрация на Република България.

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Проблеми за стратегическото управление на човешките ресурси. - 3 стр. 2. Място на човешките ресурси за поддържане на системата за сигурноср. - 6 стр. 3. Особеннисти за управлението на човешките ресурси. - 13 стр.
mOn
3
Цели и стратегии в международното европейско сътрудничество в областта на сигурността и отбраната 23 стр.

Цели и стратегии в международното европейско сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

Настоящи проблеми пред европейската политика в областта на отбраната и сигурността. Общата отбранителна политика е елемент от политиката на сигурност...
lubega
3
Оперативно-издирвателната дейност на полицията 71 стр.

Оперативно-издирвателната дейност на полицията

С оформянето на държавата се появява и необходимостта от опазване на нейната независимост, на териториалната й цялост, на сигурността на обществото и отделните хора, на спазване наложените в ня норми на поведение и морал. За осъществяването на тези...
cblock
3
Курсова работа по Развитие на Въоръжението 42 стр.

Курсова работа по "Развитие на Въоръжението"

Развитието на въоръжените сили на Република България се планира и реализира в среда с висока степен на неопределеност, предизвиквана от комплексния характер на измененията на рисковете и заплахите за сигурността на страната и нейните съюзници...
emoto_92
3
Снайперски операции 19 стр.

Снайперски операции

Провеждане на подобни операции, подходяща тактика съобразена с заобикалящата среда, история и поява на снайперизма, подбор и изисквания към кандидатите за снайперисти към специализираните тактически звена за бързи действия към МВР на България....
nerven
3