Материали 41-50 от 315

Държавна власт и държавна администрация 16 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Новото развитие и нови измерения на идеята за активна и позитивна социално-либерална държавна, която е създадена от и за гражданите на базата на обществен договор, обхващащ както рамките на правомощията и задължените институции...
lubega
1
Евакуация на хора при пожар 10 стр.

Евакуация на хора при пожар

Курсовата работа е на тема евакуация на хора при пожар от сграда, в случая от Народен театър " Иван Вазов ". Разгледани са съответно и трите метода за евакуация от сгради и са направени съответните изводи. Във всеки метод са представени изчислен
mOn
1
Европейска сигурност концепции и подходи Организации за сигурност 20 стр.

Европейска сигурност: концепции и подходи. Организации за сигурност.

ЕС е обединение между държави въз основа на група от интереси. Като самостоятелен субект на международните отношения се формират интереси, които са собствени за ЕС...
aronn
0
Етноконфесионалните конфликти на Балканите 9 стр.

Етноконфесионалните конфликти на Балканите

Развитието на съвременната цивилизация води до загуба на идентичност, което предопределя етническите конфликти, сепаратизма, религиозното сектантство и др. Геополитически и геоикономическите фактори имат силно влияние върху тях...
nerven
0
Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България 11 стр.

Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България

Що е корупция? Корупцията е неправомерното и незаконно облагодетелстване за лична изгода, чрез неспазване на законови разпоредби или правила...
daniche90
1
Заплахи за сигурността 12 стр.

Заплахи за сигурността

Ислямът е една от световните религии, която е имала, има и ще продължава да оказва влияние в развитието на човечеството. Понятието "ислямски фундаментализъм" произхожда от латинската дума "фундаментун" – основа, и се свързва с идейното
nerven
1