Материали 61-70 от 315

Превенция и контрол над корупцията 10 стр.

Превенция и контрол над корупцията

Корупцията е обществено явление, което е познато на човечеството от хилядолетия. В последните години то отново е обект на интензивно обсъждане в публичното пространство и се коментират многобройни случаи на корупция в различни обществени сфери...
admin
2
България като външна граница на ЕС 12 стр.

България като външна граница на ЕС

Подобряване на международното митническо сътрудничество, с цел улесняване на търговията и митническите процедури на световно ниво. Агенция митници в България отговаря за събирането на ддс от внос, акцизи и мита...
admin
2
Международният тероризъм и международната организирана престъпност 5 стр.

Международният тероризъм и международната организирана престъпност

"Хамас" е абревиатура на harakat ал muqawama ал-islamiyya (на арабски: движението на ислямската съпротива). Съкращението съответства на арабската дума, което означава "ентусиазъм, огън, жар, плам, ревност, фанатизъм"...
admin
2
Контраразузнаване 82 стр.

Контраразузнаване

Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите...
silviQ
2
Размисли за тероризма 5 стр.

Размисли за тероризма

Понастоящем тероризмът представлява една от най-големите заплахи за сигурността, мира, стабилността, демокрацията и основните права. Заплахата от тероризма не е ограничена до отделни географски райони...
messi
2
Теория на разузнаването и контраразузнаването 48 стр.

Теория на разузнаването и контраразузнаването

Независимо от многото общи черти м/у разузнаването и контраразузнаването те се разглеждат като две отделни понятия. Това се дължи на различията помежду им, най-ярко те са изразени в рамките на държавния механизъм и обобщено се проявяват...
gecata_maina
2
Опасности и заплахи за националната сигурност Същност и понятиен апарат 11 стр.

Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат.

Сигурността е понятие, което има няколко специфики, предвид това какви точно заплахи се поставят пред нея. В този смисъл, в зависимост от приемника на заплахите се разграничават аспектите на: глобална, регионална...
ndoe
2