Материали 61-70 от 315

Измерения на сигурността 181 стр.

Измерения на сигурността

Сигурността, националната сигурност, международната сигурност – това са все понятия, с които нашето общество напоследък все по-спокойно и по-често си служи. То привикна към тях, започна да разглежда повечето...
mOn
0
Икономическата сигурност основна част на националната сигурност 7 стр.

Икономическата сигурност – основна част на националната сигурност

В началото е редно да се обясни какво точно разбираме под термина "национална сигурност". Българското законодателство дава легална дефиниция за него в Закона за защита...
nerven
1
Икономически аспекти на националната сигурност и отбрана 14 стр.

Икономически аспекти на националната сигурност и отбрана

В света намаля заплахата от глобален ядрен конфликт, причинен от идеологическо противопоставяне. Има тенденция за укрепване ролята на правото при регулиране на спорни междудържавни проблеми.
nerven
1
Интереси и сигурност национални идеали национални интереси държава и национална сигурност 12 стр.

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност; гражданско участие и контрол: форми; интереси на сигурността; национални приоритети и сигурност...
ndoe
0
Интерпол и Европол 7 стр.

Интерпол и Европол

Международната организация Интерпол е създадена да подпомага усилията на полицейските органи от различните държави,в решаването на проблеми,свързани с издирването и арестуването...
emoto_92
1
Информационни технологии в отбраната и сигурността 11 стр.

Информационни технологии в отбраната и сигурността

В 21в. информационните технологии са изключително актуална тема. Информационните технологии навлизат във всички сфери на живота, като изключение от това не прави и разузнаването...
ndoe
3
Какви ценности нравствени и естетически качества трябва да притежава служителят в националната сигурност 5 стр.

Какви ценности, нравствени и естетически качества трябва да притежава служителят в националната сигурност

Всеки човек в постепенното си израстване както във физическо, така и в духовно отношение придобива и развива различни качества, ценности и добродетели...
rusev02
0