Материали 71-80 от 315

Опасности и заплахи за националната сигурност Същност и понятиен апарат 11 стр.

Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат.

Сигурността е понятие, което има няколко специфики, предвид това какви точно заплахи се поставят пред нея. В този смисъл, в зависимост от приемника на заплахите се разграничават аспектите на: глобална, регионална...
ndoe
2
Оценка на риска 16 стр.

Оценка на риска

Оценка на риска е една от най-важните задачи в стратегията за безопасност на производствените системи. Чрез нея се оценяват идентифицираните при анализа на риска опасности, поради това представлява поражение на процедурата на анализ...
nezabravima
2
Сигурност и риск 15 стр.

Сигурност и риск

В българският език понятието "сигурност" се означава с две думи - "сигурност" и "безопасност". Сигурността днес се разбира като повече от "безопасност". Г. Стефанов формулира две нива на сигурност: безопасност и га
nezabravima
2
Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България 21 стр.

Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България

Промяната на глобалната среда за сигурност и динамичната, противоречива и трудно прогнозируема обстановка в световен мащаб налага необходимостта от преоценка на рисковете и заплахите за сигурността на страната...
silviQ
2
Mеждународна регионална и национална сигурност 28 стр.

Mеждународна, регионална и национална сигурност

Проблемът за международната сигурност е един от вечно дебатираните в политическото и общественото пространство. Той е в центъра на общественото внимание и на вниманието на онези парламенти и правителства, които са истински чувствителни към...
nerven
2
Главна Дирекция Гранична Полиция 9 стр.

Главна Дирекция "Гранична Полиция"

Главна дирекция "Гранична полиция" е специализирано охранително и оперативно-издирвателно звено на МВР за охрана на държавната граница,контрол за спазването на граничния режим и дейност по разследване...
nezabravima
2
Специални служби за сигурност 19 стр.

Специални служби за сигурност

Специалните служби е свързана с разкриване, противодействие, предотвратяване, пресичане на посегателства срещу националната сигурност. Освен този вид дейност, специалните служби...
ivan40
2