Материали 81-90 от 315

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства 65 стр.

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства

Проблемите със защитата на информацията чрез нейното преобразуване, изключващо разчитането й от странични лица, са вълнували човешкия ум от древни времена. Историята на криптографията се равнява с историята на човешкото слово....
the_magicer
0
Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите 11 стр.

Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите

Доклад по Философия на тема: Проучете и определете приноса за сигурността на Балканите на всяка една от следните организации: ООН, НАТО, Пактът за стабилност. Защо България е сериозен фактор за стабилността на Балканите...
the_magicer
0
ПОНЯТИЯТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОБЩЕСТВЕН РЕД 19 стр.

ПОНЯТИЯТА “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”, “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА” И “ОБЩЕСТВЕН РЕД”

Концепцията определя, че национална сигурност има когато за защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници..........
messi
3
Информационни технологии в отбраната и сигурността 11 стр.

Информационни технологии в отбраната и сигурността

В 21в. информационните технологии са изключително актуална тема. Информационните технологии навлизат във всички сфери на живота, като изключение от това не прави и разузнаването...
ndoe
3
Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България 11 стр.

Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България

Що е корупция? Корупцията е неправомерното и незаконно облагодетелстване за лична изгода, чрез неспазване на законови разпоредби или правила...
daniche90
1