Материали 1-10 от 209

Основи на информационно - аналитичната дейност в ЗНС 10 стр.

Основи на информационно - аналитичната дейност в ЗНС

Това са комплекс от проблеми отнасящи се до необходимостта от изработване на единна политика и тактика на криминалните служби от всички страни за водене на борба на национално и международно равнище със следните основни видове...
admin
14
Престъпност на непълнолетните - лекции на Станков 13 стр.

Престъпност на непълнолетните - лекции на Станков

Материалът може да бъде използван за подготовка за изпита. Темите са по конспект и са разработени, така че да бъдат максимално полезни на изпита. Няма излишна информация, която да натоварва съдържанието...
mOn
11
Противодействие на разузнавателно-информационната дейност 16 стр.

Противодействие на разузнавателно-информационната дейност

Понятието система ние го принасяме от теорията на системите, която е възникнала още от древността от Аристотел , Демокрит, Платон. След това е доразвито от индустриалното общество и от съвременните условия...
admin
10
специалните служби в националната сигурност на българия 79 стр.

"специалните служби в националната сигурност на българия"

Съдържание Увод .......................................... 3 I. Глава първа – Същност и съдържание на разузнаването. Българското разузнаване през годините 1. Същност и съдържание на разузнаването .......... 7 2. Българското разузнаване от древно...
rusev02
7
Оценка на риска от пожар в сгради недвижими културни ценности 30 стр.

Оценка на риска от пожар в сгради – недвижими културни ценности

След освобождението тя била преустроена като в нея са вмъкнати много сполучливо елементи от българската възрожденска архитектура. Еркерите в горния етаж,детайлите на прозорците в надстройката...
admin
6