Материали 41-50 от 1335

Понятието quotдържавен суверенитетquot и процесите на глобализация 4 стр.

Понятието "държавен суверенитет" и процесите на глобализация

Възникването и изменението в разбирането за понятието "държавен суверенитет" е резултат от многостранни взаимовръзки в международен аспект. Терминът започва да придобива все по-голямо значение с подписването на Вестфалския мирен договор
ivan40
0
Курсова работа по права на човека 8 стр.

Курсова работа по права на човека

През последното десетилетие сме свидетели на едни не човешки поведения, а това са именно "трудовата дискриминация" и "експлоатацията". Продължава да расте броят на случаите, където хора стават жертва на дискриминация на
daniche90
2
Същност и представители на ранния правен позитивизъм 8 стр.

Същност и представители на ранния правен позитивизъм

Тест по Макроикономика за студенти, предназначен е за всички ВУЗ. Правният позитивизъм е едно от основните направления в правната наука, заемащо централно място в правно-философския дебат. Той е учението за правото, събрало най-бързо и за най-кратък...
ndoe
0
Правоприемство Видове Правила при правоприемство 10 стр.

Правоприемство. Видове. Правила при правоприемство

Курсова работа по Гражданко право. Тема: Правоприемство. Видове. Правила при правоприемство. Възникването на субективното право е не просто установяване на връзката между субекта и субективното право, а представлява тепърва създаване на ново гражданско...
nerven
0