Материали 51-60 от 1335

Юридическите лица - правен феномен с безпрецедентно значение 10 стр.

Юридическите лица - правен феномен с безпрецедентно значение

Най-общата класификация на правните субекти е на физически и юридически лица. В гражданското право юридическото лице е правна категория, чието съществуване е предизвикано от разрастването на гражданския оборот...
silviQ
0
Служебното правителство спирачка пред политическото лидерство и дефект на конституционната уредба 12 стр.

Служебното правителство – спирачка пред политическото лидерство и дефект на конституционната уредба

Разглежда се правния статут на служебното правителство и рисковете за конституционния ред, породени от недобре уредените в Конституцията правомощия на служебния кабинет...
aronn
0
Понятието църковно право през Средновековието 14 стр.

Понятието църковно право през Средновековието

Векове наред културно-политическата същност на повечето европейски народи, включително и на българския, се изгражда под силното въздействие на християнството като религия и на християнската църква...
ndoe
0
Публична власт 31 стр.

Публична власт

В настоящата разработка ще разгледаме публичната власт, но първоначално ще разгледаме политиката и нейната същност. Политиката не е всичко, но е във всичко. Тя е в организациите, в синдикалните организации, в партиите, в държавата и други...
ivan40
0
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в Република България 13 стр.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в Република България

Данъкът е безвъзмездно, невъзвръщаемо плащане, което се налага едностранно по общ ред от държавата и е елемент на бюджетния приход, който заедно с останалите приходи е предназначен за посрещането на обществените потребности...
aronn
0