Материали 61-70 от 1335

Понятие за правна политика 13 стр.

Понятие за правна политика

Правото е голямо постижение на човешката мисъл. То е резултат на желанието на обществото да намери антипод на хаоса и произвола в развитието на отношенията между хората, да въведе определен ред и стабилност...
daniche90
0
Основи на правото 15 стр.

Основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата...
nerven
0
Търговско представителство 5 стр.

Търговско представителство

търговското представителство е институт на обективното търговско право, правна конструкция, правно действие и система от правни отношения, създадени от необходимостта на търговеца да привлича други лица, които да му сътрудничат при извършване на...
daniche90
0