Материали 61-70 от 1335

Обща теория на правото 143 стр.

Обща теория на правото

Философските проблеми – проблеми с ценностите в правото и правото като ценност, цел и целесъобразност на правото, методологията на правното познание, въпросите за приемствеността и противоречията в правото....
lubega
1
ОТП 140 стр.

ОТП

Предмет и методология на науката "Обща теория на правото". Възникване и развитие на Общата теория на правото. Общата теория на правото в системата на юридическите науки...
loli
1