Материали 1-10 от 1335

 Концепции за интелектуалната собственост Концепции за индустриална и художествена собственост 8 стр.

Концепции за интелектуалната собственост. Концепции за индустриална и художествена собственост

Интелектуалната собственост е свързана с патентната система. Патентната система възниква в резултат на стремежа да се закриля човешката изобретателност и главно икономическите изгоди, които носи тя
cblock
0
Съдебна система на Европейския съюз 13 стр.

"Съдебна система на Европейския съюз"

Европейския съюз (ЕС) е основан на принципите на правовата държава и се нуждае от автономна съдебна власт, годна да осигури спазването на общностното право от страна на държавните - членки, общностните институции и частните физически и юридически лица...
lubega
1
Eлектронен подпис и електронен документ 4 стр.

Eлектронен подпис и електронен документ

Електронното изявление е словесно изявление, записано върху магнитен,оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизведен. Писмената форма се смята за спазена,ако е съставен електронен документ.
mOn
0
EСГРАОН - единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението 14 стр.

EСГРАОН - единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Курсова работа по правна информатика. Тема: "ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Развитие на правно-информационните услуги....
silviQ
2
Oбединенич на търговци консорциум холдинг 12 стр.

Oбединенич на търговци (консорциум, холдинг)

Търговците в условията на пазарна икономика се обединяват, за да получават по-голяма печалба или за да избягват вредните последици от конкуренцията помежду им. С други думи, целта на обединяването им е икономическа....
silviQ
0
Oснови на правото 17 стр.

Oснови на правото

Почти едновременно с появата на държавата се счита, че възниква и правото. Многобройни са причините за появата на правото, но учените изтъкват 3 основни от тях: защита на собственост, на рода, семейството и на монахра най - вече....
messi
0