Материали 1-10 от 44

Казус-основи на правото 10 стр.

Казус-основи на правото

Лицето С.К работи като служителка в общинска администрация. В същото време тя участвала като вещо лице в съда и изготвяла експертизи. Поради тази й ангажираност, тя е отсъствала от работа в общината.....
admin
4
Здравно осигуряване 43 стр.

Здравно осигуряване

Здравното осигуряване е неразделна част от социално-икономическия живот на всяка страна. Разработването на тази тема цели да покаже не само теорията, но и реално функциониращата здравна система в България...
nezabravima
2
Социалната държава 19 стр.

Социалната държава

Преди всичко държавата сама по себе е си е обществена структура, която има за цел съчетаването на обществения и частния интерес, в следсвие на което да бъде запасена както общността, така и държавната структура.....
admin
1
Казус по търговско право 6 стр.

Казус по търговско право

Лицето А.В. е търговски посредник. Той сключил договор за търговско посредничество с В.С. В хода на делото се установява, че търговският посредник в изпълнение на договора за търговско посредничество действа активно за приключвани на бартерните сделки..
cblock
1
Критическият метод на Емануел Кант и значението му за правото 12 стр.

Критическият метод на Емануел Кант и значението му за правото

През 1740 година, шестнадесетгодишен, Емануил Кант постъпва в Кьонигсбергския университет, където ще премине и цялата му академична кариера. Там изучава философията на Готфрид Лайбниц и Кристиан Волф под ръководството...
cblock
1