Материали 1-10 от 29

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в Република България 13 стр.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в Република България

Данъкът е безвъзмездно, невъзвръщаемо плащане, което се налага едностранно по общ ред от държавата и е елемент на бюджетния приход, който заедно с останалите приходи е предназначен за посрещането на обществените потребности...
aronn
0
Понятие за правна политика 13 стр.

Понятие за правна политика

Правото е голямо постижение на човешката мисъл. То е резултат на желанието на обществото да намери антипод на хаоса и произвола в развитието на отношенията между хората, да въведе определен ред и стабилност...
daniche90
0
Казус по право 7 стр.

Казус по право

Съдът е установил, че ищецът И.П. е станал собственик на процесния имот още през 1974 г., когато по наследство и по давност се е сдобил чрез обстоятелствена проверка с нотариален акт за собственост...
dannyboy
0
Казус по право 5 стр.

Казус по право

Холдингът е акционерно дружество, което владее определен пакет акции на друга компания и има право на глас в решаването на въпроси, свързани с управлението на компания. Той е капиталово дружество...
messi
0
Търговско право 6 стр.

Търговско право

Софийски ресторант, представляван от своя управител, и видинска винарска изба, представлявана от изпълнителния си директор, сключили договор за продажба на 500 бутилки червено вино...
gecata_maina
0
Хипотетично изследване на закона за контрола над наркотичните вещества 13 стр.

Хипотетично изследване на закона за контрола над наркотичните вещества

В настоящата курсова работа ще бъде направен анализ на отношението на правото към проблема за наркотиците и наркотичните вещества. За целта ще проведем хипотетично изследване на Закона за контрола над наркотичните вещества....
daniche90
0