Материали 1-10 от 4

Правна характеристика на ООД 10 стр.

Правна характеристика на ООД

Дружеството с ограничена отговорност (оод) е вид капиталово търговско дружество, което може да се състои от едно или повече лица, отговарящи за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала...
ivan40
1