Материали 61-70 от 169

Курсов проект по количествени методи - индекс на производство на облекло за периода 2001 - 2007 г 14 стр.

Курсов проект по количествени методи - индекс на производство на облекло за периода 2001 - 2007 г.

Индекс на производство на облекло за периода 2001-2007г. Теоретична постановка на изследването. Данни за производството на облекло от 2001 до 2001. Определяне на математическия модел. Спецификация на иконометричния модел....
ndoe
1
Аутсорсинг 16 стр.

Аутсорсинг

Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using или използване на външни ресурси") става част от бизнес речника през 80-те години на ХХ век, а след 90-те години се наблюдава развитие на тази практика в...
cblock
3
Характерни черти на българския предприемач 9 стр.

Характерни черти на българския предприемач

Предприемачите са важен фактор за развитието на икономиката. Те поемат инициативата по организирането на бизнеса, поемат риск, откриват нови възможности за бизнес, те са двигателя на икономиката...
rusev02
2
Предприемачески стратегии 72 стр.

Предприемачески стратегии

Понятие за предприемаческа стратегия. Понятието стратегия произлиза в своята етимология от гръцката дума strategia, която се състои от думите stratos – войска и ago – водя, т.е. по произход е военен термин...
ivan40
5