Материали 71-80 от 169

Предприемачът - основна фигура в организирането на бизнеса 25 стр.

Предприемачът - основна фигура в организирането на бизнеса

Предприемач е френска дума. Съвременното му използване е в смисъл на "човек, който поема риск, свързан с организацията на ново предприятие или с разработването на нови идея, продукт или услуга"...
dannyboy
1
Предприемачество 26 стр.

Предприемачество

Глобалните промени в нашето общество налагат преосмисляне на досегашните принципи, методи и форми на водене на стопанския живот. Преходът от централ¬но планирана към пазарна икономика е уникален по своя¬та същност...
mOn
1
Механика на разрушението 29 стр.

Механика на разрушението

При допускането за това, че пластичната зона или зоната за разрушаване в края на пукнатината е твърде малка, е получена формулата, изразяваща силата на съпротивление срещу разкриването на пукнатина Gc чрез Kc...
mOn
0
Бизнес план за хотел 3 звезди 36 стр.

Бизнес план за хотел 3 звезди

С разгъната застроена площ 2400м2 Хотела ще бъде категория 3 звезди в Банско с 120 легла и включващ:  Единични стаи – 12бр.  Двойни стаи – 20бр.  Тройни стаи – 10бр.  Студиа – 15бр.  Апартаменти – 2бр...
nezabravima
1
Бизнес планиране - видове поставяне на цели 11 стр.

Бизнес планиране - видове, поставяне на цели

Бизнес планиране – видове, поставяне на цели и изпълнение. Процес на бизнес планиране. Управленският процес се състои от четири основни функции – планиран, организиранe, ръководство и контрол...
nerven
3
Стратегическо управление на Bulgaria Air 11 стр.

Стратегическо управление на "Bulgaria Air"

"България ер" е съзадена през 2002 г. и е определена за български национален превозвач. Като основа за създаването е послужила фирма "Балкан ер тур", която е принадлежала на летище София и чийто статус е бил туристическо бюро...
ndoe
4