Материали 1-10 от 64

Разрешаване на властови конфликт във фирма 6 стр.

Разрешаване на властови конфликт във фирма

Казус по управленско консултиране. Предвид посочените данни е възможно задълбочаване на конфликта между генералния директор и техническия и търговския директор. Това може да доведе до затрудняване на изпълението на проекта по преструктуриране...
admin
5
Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса и методи на изследване на конкурентоспособността Курсови работи 7 стр.

Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса и методи на изследване на конкурентоспособността Курсови работи

Стратегическото мислене и изследване на конкурентоспособността на дадена фирма организация влияе върху налагането и на пазара и нейното развитие представяйки добра схема на конкурентоспособност и развитие...
admin
4
Внедряване на CRM системи в бизнес за онлайн покер игри 9 стр.

Внедряване на CRM системи в бизнес за онлайн покер игри

CRM (Customer Relationship Management) преведено означава долу горе това: управление на връзките с клиенти. Накратко, основни елементи на CRM стратегията във фирмите, предлагащи продукт (стока или услуга) на крайни клиенти са....
admin
3
Информационни системи в административната дейност 94 стр.

Информационни системи в административната дейност

Интернет е най-мощното приложение, добре познато и свързващо милиони мрежи по цял свят и е достъпно посредством доставчик (isp), който осигурява ip адрес, като работи с телекомуникационни фирми за доставка на линии...
Simonsita
2