Материали 1-10 от 18

Невербална комуникация 25 стр.

Невербална комуникация

Ефективната комуникация не е синоним на многословието или на свободното боравене с думите. Хората могат да си говорят с часове, без да си предават информация и без да общуват в истинския смисъл на думата...
messi
0
Психологическата същност на предприемаческата дейност 2 стр.

Психологическата същност на предприемаческата дейност

Проблемът, свързан с дейността е един от основните в съвременната психология. През първата половина на ХХ век за пръв път в психологическата наука. Рубенщайн разработва въпроса за връзката между дейност и психика като методологически принцип на...
gecata_maina
0
Конформизъм 12 стр.

Конформизъм

Понятието "конформизъм" се налага в научните среди през втората половина на двадесети век, като интересът към него нараства във връзка с динамичните процеси в различните социуми след (вследствие) Втората световна война....
dannyboy
0
Дарби и способности Талант и гениалност 4 стр.

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към управление....
emoto_92
2
Какъв наставник искам да бъда 3 стр.

Какъв наставник искам да бъда

Наставничеството датира от древни времена. Наставник (ментор): мъдър и верен съветник или наблюдател. Високата мотивация сочи, че този човек е заинтересован и осъзнава съществуването, значението, целта, потенциала и съдбата на човечеството, хората...
nezabravima
6