Материали 1-10 от 3

Понятие за електронно управление Нормативна уредба 4 стр.

Понятие за електронно управление. Нормативна уредба

В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнеси и управленски системи...
dannyboy
0
Държавна администрация Органи и структури 51 стр.

Държавна администрация. Органи и структури

Под държавна администрация разбираме такава система, която осъществява сложна съвкупност от различни по мащаб и значение функции, вградени в определени специализирани институции, свързани с държавната власт и държавното управление.
emoto_92
1
Държавна администрация Органи и структури 52 стр.

Държавна администрация. Органи и структури

Под държавна администрация разбираме такава система, която осъществява сложна съвкупност от различни по мащаб и значение функции, вградени в определени специализирани институции, свързани с държавната власт и държавното управление.
admin
3