Материали 1-10 от 11

Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията 2 стр.

Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията

Анализа на конкурентноспособността на продукцията има много съществено значение за реализацията на продукцията и конкурентноспособнастта на цялата организация. Основен метод при анализа е метода на разстоянията....
rusev02
3
Анализ на пазарната конюктура на търсенето и предлагането 2 стр.

Анализ на пазарната конюктура, на търсенето и предлагането

В условията на пазарна икономика всяка БО определя съвкупност от стратегически цели в сферата на маркетинга, производството, финансите и др. За да се формулират правилно тези цели е необходимо да се проведе анализ на пазара и пазарната конюнктура....
rusev02
0
Бизнес комуникации 28 стр.

Бизнес комуникации

В курсовата работа е описани какво представляват бизнес комуникациите, техните предмет, задачи и цел. Описани са видовете комуникации, формите на комуникациите, бариери на комуникацията и необходимите качество и умения за ефективна комуникация....
ivan40
1
Бизнес план за изграждане на фитнес център 22 стр.

Бизнес план за изграждане на фитнес център

Пазарът в София е част от националния пазар, но за услугата, която предлагаме е подходящ по няколко причини: той е най- големият пазар в страната. София е “скъп” град и цените на стоките и услугите са едни от най- високите...
admin
0
Бизнес план на фирма за вътрешен дизайн 41 стр.

Бизнес план на фирма за вътрешен дизайн

Екипът се спря на този вид дейност, защото българският потребител се нуждае от качествен продукт, оригиналност и комфорт в дома, офиса и градината. Екипът ще се състои от високо квалифицирани професионалисти, които ще са...
admin
4
Въведение в системите от стандарти за управление на качеството 7 стр.

Въведение в системите от стандарти за управление на качеството

Предмет на дисциплината е управлението на качеството на равнище интернационално ангажирана компания. Тя дава знания и практически умения за изграждане на система за управление на качеството в организацията....
admin
0
Доходност на бизнеса 13 стр.

Доходност на бизнеса

Рентабилността на фирмата зависи от успешното разработване и управление на програмата за производството и продажбите. Влияние върху този процес оказва икономическата конюнктура, конкуренцията и продажните цени на различните продукти...
dannyboy
1