Материали 1-10 от 5

ПР по време на криза 8 стр.

ПР по време на криза

Ефективният план за кризисна ситуация е от съществено значение, защото "е въпрос на време, докато всички компании минат през някакъв вид организационна или продуктова криза, която да заплаши тяхното представяне или цялото им бъдеще"....
gecata_maina
1
Реклама и рекламна политика Видове реклама 7 стр.

Реклама и рекламна политика. Видове реклама

Едно от твърденията относно рекламата е,че тя е всяка платена форма на контролеруемо въздействие, осъществявано чрез средствата за масова информация по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник...
gecata_maina
0