Материали 1-10 от 21

Връзки с обществеността бизнескомуникации и масмедии 8 стр.

Връзки с обществеността, бизнескомуникации и масмедии

От английските думи "public relations" – буквално преведено "обществени отношения". Това е системата от дейности, при която се цели въздействие върху конкретна аудитория с цел да се създаде благоприятно отношение. Формирането на процес
ndoe
0
Рекламата в и чрез медиите 6 стр.

Рекламата в и чрез медиите

Рекламата, това е платена форма на емоционално послание, отправено към потребителското съзнание и поведение, създаващо образ или представа за източника и неговите стоки, услуги и идеи. Като става въпрос за реклама се открояват две основни значения...
lubega
0