Материали 51-60 от 71

Убеждаващото влияние на социалните реклами 81 стр.

Убеждаващото влияние на социалните реклами

Нуждата от социална реклама се появява когато в едно общество излезе на яве проблем, засягащ масите или се създава, за да възпитава и мотивира определена целева група с цел провокация на социално значимо поведение...
dannyboy
1
План за рекламна кампания на стреч за общо приложение нов продукт 10 стр.

План за рекламна кампания на стреч за общо приложение – нов продукт

Продуктите, които фирмата предлага, биват използвани за опаковане на всякакви стоки. опаковъчните машини дават възможност на клиента сам да създава своите опаковки, необходими за неговия бизнес....
nerven
1
Емперично социологическо изследване на тема Рекламата социалните слоеве и намеренията им за покупки 28 стр.

Емперично социологическо изследване на тема "Рекламата – социалните слоеве и намеренията им за покупки"

Да се установи до каква степен телевизионната реклама влияе върху нагласите, мотивите, мотивацията и намеренията за покупка, на отделните социални слоеве в обществото...
gecata_maina
2
Фокус група за проучване на нагласи 10 стр.

Фокус група за проучване на нагласи.

Целта на настоящата фокус група е да проучи нагласите на потребителите към дъвки "5" на фирма Wrigley. Те са въведени на американския пазар през Март, 2007г., а на българския пазар от 2010г...
ivan40
2
Анализ на реклама 9 стр.

Анализ на реклама

Реклама е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги.Това съобщение може да бъде разпространено чрез различни носители: вестници и списания, рекламни листовки и брошури...
cblock
0
Класификация на политическата реклама Предизборна реклама 12 стр.

Класификация на политическата реклама. Предизборна реклама.

Класифицикация според възникването на средставата на политическата реклама. Този тип политическа реклама бива два основни вида, а именно: класическа политическа реклама...
nezabravima
8
Реклама Видове реклама Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама 22 стр.

Реклама. Видове реклама. Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама

Рекламата е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги. В най-тесен смисъл под "реклама" се разбира самото рекламно дело, поместването на рекламни послания в печата или...
mOn
2
Лидерство в рекламата Модели на поведение на новите медии 64 стр.

Лидерство в рекламата. Модели на поведение на новите медии

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин новите медии влияят върху качеството на рекламираните продукти в интернет, като се определят рамките на влияние на новите медии в съвременните условия...
messi
0
Рекламната интернет-политика и системата на рекламните мероприятия 10 стр.

Рекламната интернет-политика и системата на рекламните мероприятия

Рекламната политика включва всяка дейност, която е свързана със запознаване на потенциалните потребители с организацията или със стоките, предлагани от нея на пазара, изграждаща благоприятна представа за тях и подпомагаща продажбите. Рекламната политик...
nerven
0