Материали 61-70 от 71

Външна и транспортна реклама 8 стр.

Външна и транспортна реклама

Приблизително 80% от разходите за реклама, правени по света в края на 80-те години, се падат на следните рекламни средства – пресреклама и графични рекламни издания, реклама по електронни медии, директна реклама....
ivan40
0
Анализ на международната рекламна стратегия на Нестле 7 стр.

Анализ на международната рекламна стратегия на „Нестле

Развиването на рекламна стратегия за постигане на целта на определена рекламна кампания, изисква добро обмисляне на рекламното съобщение, каналът по който ще се реализира тази кампания, територията на която ще се разпространява и целевата група...
admin
1
Комуникационна политика на фирма 17 стр.

Комуникационна политика на фирма

Съдържа кратка история на фирмата, предимстава които дава фирмата и някой от елементите на комуникационни микс, обобщение на силните и слабите страни, иновации и основните участниди в рекламния процес...
admin
10
Проект за реклама на фирма 7 стр.

Проект за реклама на фирма

Основната цел на рекламата е да допринесе за увеличаването на продажбите и за разширяването на пазарите чрез привличането на нови клиенти и завоюването на нови пазарни сегменти. Всяка фирма влага средства за реклама, ръководена от желанието да спечели...
admin
3
Разработване на рекламна кампания 17 стр.

Разработване на рекламна кампания

Рекламната кампания е едновременно ползване на няколко рекламни средства, подчинени на общ замисъл, осъществяването на който е взаимно свързано по време, съдържание и художествен проект....
admin
1