Материали 71-80 от 71

Политическа реклама същност структура и функции 7 стр.

Политическа реклама – същност, структура и функции

Рекламата е неизбежен спътник на политическият маркетинг. Тя е важен елемент, без който няма добра комуникация между партиите и техните избиратели. Чрез политическата реклама се постига положително отношение към популяризирането на лидери и партии...
admin
14