Материали 1-10 от 71

Политическа реклама същност структура и функции 7 стр.

Политическа реклама – същност, структура и функции

Рекламата е неизбежен спътник на политическият маркетинг. Тя е важен елемент, без който няма добра комуникация между партиите и техните избиратели. Чрез политическата реклама се постига положително отношение към популяризирането на лидери и партии...
admin
14
Комуникационна политика на фирма 17 стр.

Комуникационна политика на фирма

Съдържа кратка история на фирмата, предимстава които дава фирмата и някой от елементите на комуникационни микс, обобщение на силните и слабите страни, иновации и основните участниди в рекламния процес...
admin
10
Класификация на политическата реклама Предизборна реклама 12 стр.

Класификация на политическата реклама. Предизборна реклама.

Класифицикация според възникването на средставата на политическата реклама. Този тип политическа реклама бива два основни вида, а именно: класическа политическа реклама...
nezabravima
8
Рекламна политика на астера 25 стр.

Рекламна политика на астера

Астера е част от голямото семейство на българската компания на козметични продукти Арома. Целите, които си поставя компанипта е да разработи различни стратегии за навлизане на нови пазари и да се установи като о...
ivan40
5
Проект за реклама на фирма 7 стр.

Проект за реклама на фирма

Основната цел на рекламата е да допринесе за увеличаването на продажбите и за разширяването на пазарите чрез привличането на нови клиенти и завоюването на нови пазарни сегменти. Всяка фирма влага средства за реклама, ръководена от желанието да спечели...
admin
3
Реклама кампания на продукти Лавена АД 18 стр.

Реклама кампания на продукти "Лавена" АД

За фирмата;Ситуационно-сегментационен анализ,анализ на микро средата, копи платформа на рекламна кампания, програма на рекламната кампания, рекламно послание, сценарии на рекламата, бюджет, оценка...
daniche90
3
Реклама Видове реклама Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама 22 стр.

Реклама. Видове реклама. Съпоставка на рекламата по електронно-излъчвателните медии и медиите за печатна реклама

Рекламата е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги. В най-тесен смисъл под "реклама" се разбира самото рекламно дело, поместването на рекламни послания в печата или...
mOn
2