Материали 1-10 от 1

Емперично социологическо изследване на тема Рекламата социалните слоеве и намеренията им за покупки 28 стр.

Емперично социологическо изследване на тема "Рекламата – социалните слоеве и намеренията им за покупки"

Да се установи до каква степен телевизионната реклама влияе върху нагласите, мотивите, мотивацията и намеренията за покупка, на отделните социални слоеве в обществото...
gecata_maina
2