Материали 31-40 от 48

Съвременни тенденции в развитието на офис пакетите 18 стр.

Съвременни тенденции в развитието на офис пакетите

Според функционалните възможности, които предоставят, са два вида: с базова функционалност и с разширени възможности, а в зависимост от използвания език се делят на: оригинални версии и локални версии....
nerven
0
Интернет и съвременните информационни технологии във финансите и управлението на фирмата 14 стр.

Интернет и съвременните информационни технологии във финансите и управлението на фирмата

Съвременният бизнес днес е немислим, ако не съществуваше интернет. Всеки ден хиляди нови компании се свързват с интернет и откриват благодатната й среда. Интернет може да се използва за реализиране на целия цикъл на създаването на един продукт...
nerven
0
Съвременни тенденции на в развитието на офис пакетите 15 стр.

Съвременни тенденции на в развитието на офис пакетите

Операционната система е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира работата на процесора и устройствата в компютърната система. Тя обслужва работата на приложния софтуер, като заделя необходимите...
ivan40
1
Състояние и тенденции на развитие на съвременната компютърна техника 9 стр.

Състояние и тенденции на развитие на съвременната компютърна техника

Съвременните компютри са електронни автоматични устройства, работещи на принципа на програмното управление. Те преобразяват данни в информация и изпълняват функциите аритметична обработка, сравнение и съхраняване на данни...
ivan40
1
Системи за управление на бази данни 304 стр.

Системи за управление на бази данни

База данни е организирана колекция от данни, използвана с цел моделиране на някакъв вид организация или организационен процес. Няма значение дали използвате хартия или компютърна софтуерна програма, за да съберете и съхраните данните.....
admin
1