Материали 81-90 от 116

Животът и делото на Свети апостол Павел 22 стр.

Животът и делото на Свети апостол Павел

Нашата цивилизация е християнска, не защото всеки от нас постъпва според учението на Христа, а защото главните принципи на това учение са дошли в нашия живот чрез законодателството, морала, изкуството, философията. Няма по-хуманно учение от това на Христа
lubega
0
Шинтуизъм 14 стр.

Шинтуизъм

Националната религия на Япония е обширен комплекс от вярвания,обичаи и практики,които доста късно получават името шинто,за да се разграничат от религиите,идващи от Китай–будизмът /бутондо/ и конфуцианството...
loli
0
Влияние на сектите в България 8 стр.

Влияние на сектите в България......

Религията е безспорен, всеобхватен и всемирен факт. Тя може да е изопачена, наситена със суеверия и заблуди. Човекът винаги е проявявал влечение към свръхестественото, изразяващо се във вяра, предписания, норми на живот, външни религиозни форми....
messi
0
Празникът Курбан Байрам 14 стр.

Празникът Курбан Байрам

Рефератът има за цел да информира за един уж всекиму познат религиозен празник "Курбан Байрам", а всъщност до голяма степен оставащ непознат за мнозина. Основната му цел е да разшири познанията на читателя по тази тема...
ivan40
1
Юдаизмът като религия на възвишеното 11 стр.

Юдаизмът като религия на възвишеното

Юдаизмът се явява една от най-древните монотеистични религии в света. Той служи като отправна точка, както за християнството, така и за исляма и разбира се тези народи също внасят своите богатства в съкровищницата на човечеството...
ivan40
1
Празници в юдаизма религиозно значение и ритуалност 10 стр.

Празници в юдаизма – религиозно значение и ритуалност

Една от най-старите религии е юдаизмът. Юдаизмът като религия е най-важният елемент от еврейската цивилизация. Благодарение на осъзнатата религиозна избраност и особено предназначение на своя народ...
ivan40
0
Протестанство 7 стр.

Протестанство

Протестанството се заражда през XVв. в условията на Реформацията и като част от Реформацията. Конкретният повод то да бъде назовано "протестантство" става протестен документ на група привърженици на религиозно-реформаторските идеи на Мартин Луте
ivan40
1