Материали 21-30 от 338

Делови преговори Основни принципи и етапи Видове преговори Стратегии и тактики Възможни проблеми и конфликти 11 стр.

Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Преговорите са изключително важен елемент от всяка една сфера на обществения живот. Благодарение на тях се постигат разнообразни споразумения, които имат ключово значение за подписване на различни договори, решаване на проблеми и пр....
aronn
0
Вербална комуникация 8 стр.

Вербална комуникация

Структура: 1. Същност и значение на вербалната комуникация 2. Видове вербална комуникация 3. Аспекти на вербалната комуникация 4. Техники на вербалната комуникация според характера на предаваното съобщение – преки и непреки съобщения 5. Методът на „а
lonito_1994
4
Видове комуникация 3 стр.

Видове комуникация

Тема 3 Видове комуникация В научната литература съществуват различни класификационни признаци за обособяването на видовете комуникации. 1. Според средата, в която се осъществяват, комуникациите се разделят на вътрешни и външни
lonito_1994
1
Същност особености и принципи на комуникацията 10 стр.

Същност, особености и принципи на комуникацията

Тема 1 Същност, особености и принципи на комуникацията Структура: 1. Същност на процеса общуване 2. Същност на комуникация 3. Разграничение между комуникация, общуване и предаване на информация 4. Особености на комуникацията 5. Принципи на бизне
lonito_1994
1
Бизнес етикет и неговата специфика при различните националности 10 стр.

Бизнес етикет и неговата специфика при различните националности

Несправянето с културните различия може да доведе иначе успяващи политици и бизнес организации до неефективност. Ако те са запознати с етикета на различните страни и го спазват, могат да постигнат големи успехи...
daniche90
0
Основи на воденето на преговори 26 стр.

Основи на воденето на преговори

В най-широк смисъл преговорите са комуникационен процес, имащ за цел достигане до споразумение с другите хора, когато някои от нашите интереси са споделени, а други са противопоставящи се...
silviQ
0