Материали 1-10 от 338

 Политическа комуникация Същност форми и средства на предизборната комуникация 5 стр.

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация.

Терминът "комуникация" се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. От латински език communication- съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване, известие, предаване. В различните теории...
loli
6
Невербална комуникация 11 стр.

Невербална комуникация

1) Същност, значение и роля на невербалното общуване. 2) Етикет при взаимно запознанство и представяне. Ръкуването – визитна картичка на представянето ни. Техники на ръкуване. 3) Жестове, пози, разстоянието в общуването. 4) Мимика. Манери. Походка.
Simonsita
5
Бизнес комуникации и делови преговори 14 стр.

Бизнес комуникации и делови преговори

Делови преговори-основни характеристика, основни променливи при преговорите. Правила за водене на преговори. Основни етапи при преговорите-стратегии и тактики. Модели и ситуации на общуване. Преговори и конфликти....
mOn
5