Материали 1-10 от 14

Сплотяване на екипи team building цели методи и средства примери и добри практики 26 стр.

Сплотяване на екипи (team building) – цели, методи и средства, примери и добри практики

Днес успехът на всяка една компания, предприятие или организация, също както и успехът на всеки проект зависи не само от професионалната компетентност...
dannyboy
0
Комуникативен етикет 17 стр.

Комуникативен етикет

Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет...
messi
2
Бизнес комуникации 31 стр.

Бизнес комуникации

Разгледани са същността и характерните черти на бизнес комуникациите, функции и цели, видовете комуникации, условия за ефективна бизнес комуникация, принципи, подробен обзор е направен и на бариерите, които могат да възникнат в процес на комуникация...
lubega
3
Ефективно управление на промените и развитие на организацията 33 стр.

Ефективно управление на промените и развитие на организацията

Проблемът, свързан с промяната в организацията е основен през последните години в нашето общество. Той се налага преди всичко от прехода към функционираща пазарна икономика и необходимостта от създаването на ефективни организации...
cblock
3
Комуникативни умения при ръководене на делови срещи 28 стр.

Комуникативни умения при ръководене на делови срещи

Деловите срещи са основен начин за постигането на редица цели, независимо дали пътят към споразмението ще трябва да мине през убеждаването или през компромиса...
gecata_maina
0
Критичен анализ на бизнескомуникациите които познаваме в офиса 6 стр.

Критичен анализ на бизнескомуникациите, които познаваме в офиса

Много често "забързаните" бизнесмени пропускат голяма част от задълженията си към данъчните служби и администрацията, към общината и НОИ.
emoto_92
0