Материали 1-10 от 11

Посрещане на гости и посетители в организацията 14 стр.

Посрещане на гости и посетители в организацията

При среща с делови партньор мъж правилата на добрия тон изискват жената първа да подава пъка. Ако влезете в кабинета, където са се събрали много хора, можете да се ограничите с общ поздрав: усмивка и кимване.
loli
0
Бизнес план фитнес център Body line 38 стр.

Бизнес план фитнес център "Body line"

Фирма Body line е регистрирана като Едноличен търговец /ЕТ/ и вписана в Търговския регистър на 11 декември 2008г. с цел изграждане на фитнес център в новата част на гр. Поморие...
ivan40
1
Как да подготвим публична презентация 9 стр.

Как да подготвим публична презентация

Комуникацията е основна функция на всеки бизнес. Независимо дали е писмена или устна, тя е проводник, чрез който бизнесът говори на своите потребители. Тя е механизъм, чрез който управлението влияе на работещите и напътства дейността им.
cblock
0