Материали 1-10 от 4

Амплитудна модулация 3 стр.

Амплитудна модулация

Модулацията е процес на промяна на параметрите на един сигнал, наричан носещ, под въздействие на друг сигнал, наричан модулиращ. Носещият сигнал е с много по-голяма честота от модулиращия и обикновено се изменя по синусоидален или косинусоидален закон.
Ellss
0
Амплитудна модулация 7 стр.

Амплитудна модулация

Амплитудната модулация( АМ) е процес, при който честотата на дадено високочестотно трептение остава постоянна, а се изменя неговата амплитуда пропорционално на моментните стойности нискочестотен сигнал....
ndoe
0