Материали 1-10 от 1

Невербална комуникация - езикът на тялото 14 стр.

Невербална комуникация - езикът на тялото

Комуникацията може да се определи като осъществяваща се винаги, когато поведението на едно живо същество или система влияе върху поведението на друго същество или система. При общуването си в социалния контекст ...
messi
2